ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων ιδρύθηκε το 1963, ΦΕΚ193/4-11-1963 με το Β. Διάταγμα 662.

Σήμερα είναι λειτουργικά και οργανικά 10/θεσιο.


To 6o Δημοτικό ΣΧολείο το 1970, όταν στεγαζόταν στο παλιό
σπίτι του Αρ. Μητρούση.
Loading...
Γνωριμία