ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2016 -2017


Κώτση Κωνσταντίνα,Διευθύντρια

Αργυρίου Κωνσταντίνος, Υποδιευθυντής

Γεωρνάρα Βασιλική, Α1΄ Τάξη

Λαδικός Γεώργιος, Α2΄ Τάξη

Κουμανίδου Παναγιώτα, Β1΄ Τάξη

Κανιαδάκη Βασιλεία, Γ1΄ Τάξη

Πρωτοπαπά Ειρήνη, Γ2΄ Τάξη

Χατζάκη Αργυρώ, Δ1΄ Τάξη

Βαρβαρέσου Αικατερίνη, Δ2 ΄ Τάξη

Τσιμπουκάκη Παναγιώτα, Ε1΄ Τάξη

Τσιφούτη Λαμπρινή, Ε2΄ Τάξη

Καρκαλέτση Μαρία, ΣΤ1΄ Τάξη

Μπουλιέρης Ευστάθιος, ΣΤ2΄ Τάξη

Μπόκαρη Ελένη, Τμήμα Ένταξης

Κουφοπούλου Στυλιανή, ΠΖ, Ενισχυτική Διδασκαλία

Λευκαδίτου Όλγα, Γαλλικής Γλώσσας

Ρίζου Ελένη, Αγγλικής Γλώσσας

Τσαμπούκου Ευαγγέλια, Αγγλικής Γλώσσας

Πάντου Αλίκη, Γερμανικής Γλώσσας

Κουφοβασίλη Παναγιώτα, Εικαστικών

Νικολακάκη Αναστασία, Μουσικής

Κουτσιαρά Καλλιόπη, ΤΠΕ

Φραγκογιάννη Θεοδώρα, Θεατρικής Αγωγής

Κουμπλουδέλη Παναγιώτα, Παράλληλης στήριξης