ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εφαρμόζεται στο Σχολείο κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το παρακάτω  Πολιτιστικό πρόγραμμα:


Θέμα Προγράμματος: «Παραδοσιακοί χοροί»

Τάξεις που θα το εφαρμόσουν: ΣΤ1,ΣΤ2

Υπεύθυνος εκπ/κός:  Αργυρίου Κωνσταντίνος ΠΕ 11

Εκπ/κοί που συμμετέχουν: Καρκαλέτση Μαρία ΠΕ 70 (ΣΤ1΄)

      Μπουλιέρης Ευστάθιος ΠΕ 70 (ΣΤ2΄)

       

Συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:  34

Διάρκεια Προγράμματος:  3 μήνες (Δεκέμβριος 2016 –  Μάρτιος 2017)