ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εφαρμόζεται στο Σχολείο κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το παρακάτω πρόγραμμα Αγωγής  Υγείας:


Θέμα Προγράμματος: « Ενδυναμώνοντας τα παιδιά- Αντιμετωπίζοντας τον

                                 Εκφοβισμό» (Πρόγραμμα enable)

Τάξεις που θα το εφαρμόσουν: Δ1, Ε2, ΣΤ1,ΣΤ2

Υπεύθυνος εκπ/κός:  Κώτση  Κων/να  ΠΕ 06

Εκπ/κοί που συμμετέχουν: Χατζάκη Αργυρώ ΠΕ 70 (Δ1΄)

       Τσιφούτη Λαμπρινή ΠΕ 70 (Ε2΄)

      Καρκαλέτση Μαρία ΠΕ 70 (ΣΤ1΄)

      Μπουλιέρης Ευστάθιος ΠΕ 70 (ΣΤ2΄)

      Νικολακάκη Αναστασία ΠΕ 16

 

Συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:  72

Διάρκεια Προγράμματος:  6 μήνες (Δεκέμβριος 2015 – Μάιος  2016)

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, τα τμήματα θα εφαρμόσουν το υλικό  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος enable του οποίου πρέσβειρα για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η διευθύντρια του σχολείου κ. Κώτση και για το λόγο αυτό αναλαμβάνει το πρόγραμμα ως υπεύθυνη.